Parafia jest wspólnotą ludzi ochrzczonych. Ten wymiar wspólnotowości w sposób szczególny podkreślają grupy i stowarzyszenia działające na jej terenie. Każda z nich ma swoją specyfikę. Każda z nich powinna jednak osiągnąć właściwy stopień równowagi: między słowem Bożym a służbą ludziom, między celebracją liturgiczną a solidarnością z ubogimi, między życiem grupy a wspólnotą Kościoła lokalnego.

Grupy dziecięce

Grup działające w parafii, których charakter ukierunkowany jest na formację dzieci w wieku od przedszkolnego do późnoszkolnego.

Grupy dla młodzieży

Grupy działające w parafii, które prowadzą szeroko rozumianą formację młodzieży.

Grup dorosłych

Parafia jest miejscem organizowania się laikatu, będącego w ścisłej współpracy ze sobą na etapie poszczególnych grup i wspólnoty Kościoła. Ich zadaniem jest realizacja zadań Kościoła.