Dorośli

Parafia jest miejscem organizowania się laikatu, będącego w ścisłej współpracy ze sobą na etapie poszczególnych grup i wspólnoty Kościoła. Ich zadaniem jest realizacja zadań Kościoła.

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928. Choć jako nazwa pojawia się już wcześniej w motu proprio Piusa X z roku 1903. Ten sam papież określił charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI przedstawiając główne założenia stowarzyszenia w encyklice „Ubi arcano”' w roku 1922. Ten sam papież w encyklice „Divini Redemptoris”' wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła. Od tego czasu Akcja Katolicka rozwijała się jako stowarzyszenie katolików świeckich w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.


Prezes: p. Bogusława Pietrzak
Opiekun: ks. Łukasz Pukło
Spotkania: 3cia środa miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00

Parafialny Apostolat Trzeźwości (PAT) jest ruchem ludzi dobrej woli, pragnących szerzyć ideę trzeźwości i tworzyć obyczaj trzeźwości w życiu indywidualnym i społecznym.


Prezes: nie ma
Opiekun: ks. Stanisław Michalik
Spotkania: poniedziałek po pierwszej niedzieli miesiąca - prowadzenie różańca o godz. 17.30

Caritas

Parafialny Oddział Caritas to grupa osób, które pragną pomagać osobom potrzebującym z naszej parafii: starszym, chorym, niepełnosprawnym i biednym. Motywacją niesienia tej pomocy jest miłość do Boga i bliźnich.


Prezes: p. Elżbieta Liber
Opiekun: ks. Stanisław Michalik

Chór mieszany czterogłosowy składa się w chwili obecnej (styczeń 2018) z 21 osób. Członkowie nasi to Panie i Panowie w różnym wieku, przeważnie bez specjalnego przygotowania muzycznego. Jesteśmy chórem amatorskim, którego motorem działania jest chęć służenia Bogu i ludziom uczestniczącym w liturgii poprzez muzykę.


Prezes: p. Wiesław Kapułka (tel. 668 119 001)
Dyrygent: p. Sylwia Tomaszewska-Siedlarz
Opiekun: ks. Stanisław Michalik
Próby chóru: czwartek, godz. 18.30

Apostołowie Bożego Miłosierdzia należący do Stowarzyszenia „Faustinum”, idąc za głosem wewnętrznego powołania, pragną jednoczyć się z Jezusem Miłosiernym. Żyją w duchu orędzia Miłosierdzia, które On sam przekazał światu przez świętą Siostrę Faustynę. Na kartach Pisma Świętego odkrywają oblicze Boga jako Ojca pełnego miłosierdzia oraz czerpią z duchowego dziennika swojej Patronki – św. Siostry Faustyny. Każdego dnia doświadczają tego, że Bóg umiłował ich miłością odwieczną.


Prezes: p. Mieczysław Adamowicz
Opiekun: ks. Dariusz Borek
Spotkania: pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 i nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia

Do grupy biblijnej należą osoby pragnące głębiej poznać Boga, jego mądrość, miłosierdzie, prawdę o samym sobie, poprzez słowo bezpośrednio kierowane do nas, które jest zapisane na kartach biblii.


Opiekun: ks. Łukasz Ruchała
Spotkania: pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00

Misyjny Krąg Rodzin tworzą rodziny, które poprzez zaangażowanie na rzec Misji Kościoła pragną umacniać swoją więź z Bogiem i bliźnimi. Wspólnota ta podejmuje inicjatywy misyjne, wspiera misyjną działalność Kościoła ofiarami i modlitwą.


Prezes: p. Teresa Daniel
Opiekun: ks. Łukasz Pukło
Spotkania: 3ci poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00

Członkowie Róż Żywego Różańca to osoby, które zafascynowały się tą najpiękniejszą modlitwą maryjną, i pragną każdego dnia jednoczyć się z Matką Najświętszą, by wypraszać potrzebne łaski dla całego świata, a szczególnie w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego i intencjach misji i misjonarzy.


Prezes: zelatorzy Róż Różańcowych
Opiekun: różni księża
Spotkania: poniedziałek po pierwszej niedzieli miesiąca na Mszy Św. o godz. 18.00 (po Mszy zmiana tajemnic)

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rodziny, a w szczególności wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu życia małżeńskiego i rodzinnego oraz formowanie postawy apostolskiej zgodnie z zasadami Ewangelii, wyrażonymi w nauczaniu Kościoła Katolickiego.


Prezes: p. Dorota Jastrzębska
Opiekun: ks. Stanisław Michalik
Spotkania: środa po pierwszym piątku miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00

Wspólnotę tworzą rodziny naszej parafii z której wywodzą się kapłani i siostry zakonne.


Prezes: nie ma
Opiekun: ks. Stanisław Michalik
Spotkania: pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00