Dzieci

Grup działające w parafii, których charakter ukierunkowany jest na formację dzieci w wieku od przedszkolnego do późnoszkolnego.

W naszej parafii do Liturgicznej Służby Ołtarza należy 61 ministrantów

Opiekun: ks. Michał Dziewit
Prezes: Mateusz Iwański
Spotkania: sobota godz. 9.00

Nasza wspólnota liczy 41 dziewcząt w tym cztery animatorki.

Zapraszamy dziewczynki do włączenia się w działalność naszej wspólnoty.

Opiekun: ks. Łukasz Pukło
Spotkania: sobota godz. 9.00

Schola Dziecięca działająca w naszej parafii ubogaca pieśnią Msze Święte dla dzieci w każdą niedzielę o godz. 11:00. Swoim śpiewem chcemy się modlić i sprawić aby Eucharystia była przeżywana w sposób wyjątkowy, bo jak wszyscy wiemy: „Kto śpiewa ten modli się podwójnie”.

Opiekun: ks. Michał Dziewit
Prezes: p. Katarzyna Bryndal
Spotkania: piątki godz. 16.30 (w pierwsze piątki o 17.15)

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, pozostając wierne intencjom założyciela, dąży do rozpalenia w sercach katolickich dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności, tak duchowej jak i materialnej, wobec rówieśników na całym świecie. Dzieło stara się zwrócić uwagę najmłodszych chrześcijan na potrzeby ich braci nie znających jeszcze Chrystusa, dlatego też wydaje czasopismo oraz różne broszury mające na celu informację i formację misyjną katolickich chłopców i dziewcząt.

Opiekun: ks. Michał Dziewit
Spotkania: