W naszej parafii do Liturgicznej Służby Ołtarza należy 61 ministrantów

Opiekun: ks. Michał Dziewit
Prezes: Mateusz Iwański
Spotkania: sobota godz. 9.00

 

Aspiranci
Przygotowanie aspirantów do posługi liturgicznej odbywa się według następujących etapów:
- przygotowanie teoretyczne (od września do I niedzieli Adwentu)
- przygotowanie praktyczne (od I niedzieli Adwentu do momentu przyjęcia kandydatów do grona Liturgicznej Służby Ołtarza)

 

Ministranci młodsi

Choralista przygotowuje się do pełnienia posługi ministranta światła.
Spotkania formacyjne odbywają się w każdą sobotę o godz. 10:30 (oprócz okresu wakacyjnego).

Ministranci światła

Ministrant światła przygotowuje się do pełnienia posługi ministranta księgi.
Spotkania formacyjne odbywają się w każdą sobotę o godz. 10:00 (oprócz okresu wakacyjnego).

Ministranci ołtarza

Ministrant ołtarza przygotowuje się do pełnienia posługi ministranta kadzidła.
Spotkania formacyjne odbywają się w każdą sobotę o godz. 9:30 (oprócz okresu wakacyjnego)

 

Ministranci
Formacja liturgiczna według stopni 
Program formacji męskiej służby liturgicznej w Diecezji Tarnowskiej jest adaptacją Krajowego Programu Służby Liturgicznej (KDSL). 

Rysuje się on w następujący sposób:

W zakresie szkoły podstawowej:
(1) klasa III - kandydat na ministranta
(2) klasa IV - choralista (ministrant)
(3) klasa V - ministrant światła
(4) klasa VI - ministrant księgi
(5) klasa VII - ministrant ołtarza
(6) klasa VIII - formacja na ministranta słowa Bożego (kurs lektorski)

W zakresie szkoły średniej:
(7) klasa I - ministrant słowa Bożego (promowany lektor)
(8) klasa II - ceremoniarz
(9) klasa III - animator
(10) klasa IV i później - przygotowanie do stałego lektoratu.