Młodzież

Grupy działające w parafii, które prowadzą szeroko rozumianą formację młodzieży.

Wspólnota Radosne Serca gromadzi osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz wolontariuszy. Wśród naszych podopiecznych chorych na: dziecięce porażenie mózgowe, autyzm, zespół Downa, porażenie czterokończynowe, ślepota, są głównie osoby niepełnosprawne wymagające stałej opieki - osoby dorosłe, które już ukończyły szkoły, warsztaty. Spotykamy się już od 25 lat w salkach Punktu Katechetycznego naszej parafii. Wszystkich chętnych do włączenia się w naszą Wspólnotę serdecznie zapraszamy!

Opiekun: ks. Dariusz Borek
Spotkania:

Człowiek potrzebuje relacji, potrzebuje drugiego człowieka, ale nade wszystko potrzebuje doświadczyć Pana Boga. Te wszystkie elementy możemy odkrywać w naszej wspólnocie, nawiązując więzi z Bogiem i drugim człowiekiem.

Zapraszamy więc każdą i każdego z was na spotkanie.

Opiekun: ks. Łukasz Ruchała
Spotkania: piątek godz. 19.00

Wykonywanie czytań z Pisma świętego jest czynnością niezwykłej wagi, do której Kościół święty odnosi się z wielką powagą, szacunkiem i odpowiedzialnością. Czytanie słowa Bożego powinno być wykonywane z wielkim szacunkiem. Lektora powinno cechować poczucie odpowiedzialności za powierzoną mu funkcję. Z teologicznego punktu widzenia uczestniczy on w misji Jezusa Chrystusa wypełniając nakaz misyjny: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody" (Mt. 28,19). Dlatego powinni być wybierani do tej posługi szczególnie ci, których życie jest przepojone głęboką wiarą, a punktem centralnym i celem jest tylko Jezus Chrystus. Każdy lektor poza tym musi za każdym razem solidnie przygotować się do spełnienia swojej funkcji.

Opiekun: ks. Michał Dziewit
Spotkanie: sobota godz. 9.00