Człowiek potrzebuje relacji, potrzebuje drugiego człowieka, ale nade wszystko potrzebuje doświadczyć Pana Boga. Te wszystkie elementy możemy odkrywać w naszej wspólnocie, nawiązując więzi z Bogiem i drugim człowiekiem.

Zapraszamy więc każdą i każdego z was na spotkanie.

Opiekun: ks. Łukasz Ruchała
Spotkania: piątek godz. 19.00

„Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara!  Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie pozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć.”
/św. Jan Paweł II/

Grupa Młodzieżowa to wspólnota młodych ludzi, którzy spotykają się, aby wzajemnie się ubogacać, dzielić swoim życiem, rozważać różne tematy, które nurtują młode serca i lepiej poznawać Pana Boga.

Grupa Młodzieżowa to przestrzeń, w której nikt nie czuje się samotny. Tutaj nie liczy się wygląd, ani inne uwarunkowania, ale to przestrzeń, w której liczy się człowiek. Konkretny młody człowiek z plecakiem swoich zalet i wad, z bagażem życiowych doświadczeń. Tutaj liczy się młody człowiek, który chce uczyć się życia, który chce iść przez życie z podniesioną głową, który pragnie odkrywać siebie, swoje talenty, swoje powołanie. Przynależność do Grupy Młodzieżowej pomaga nam wyzbyć się pychy i egoizmu, gdyż chcąc być we wspólnocie trzeba rezygnować z części siebie.