Parafia św. Heleny w Nowym Sączu jest parafią rzymsko-katolicką znajdująca się w diecezji tarnowskiej w dekanacie Nowy Sącz Zachód. Na terenie parafii znajdują się dwa kościoły: zabytkowy - św. Heleny oraz św. Krzyża.

1686 - wybudowany zostaje kościół Świętej Heleny w Nowym Sączu - świątynia drewniana o konstrukcji zrębowej z dachem stromym. W końcu XIX wieku powiększona o przedsionek jednonawowy z węższym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie. Wnętrze nakryte stropem płaskim. Ołtarze o cechach późnorenesansowych i barokowych. Cenne obrazy z XVI, XVII i XVIII wieku.

6 grudnia 1980 r. - oficjalne erygowanie parafii przez biskupa Jerzego Ablewicza. Początki wspólnoty sięgają jednak końca lat 70., kiedy z myślą tworzenia parafii w nowej dzielnicy Nowego Sącza - Helena został posłany ks. Jan Pancerz. Został on jej pierwszym proboszczem. Dzięki jego inicjatywie, pomimo wrogości ówczesnych władz, powstał punkt katechetyczny, plebania i nowy kościół pw. św. Krzyża, gdyż dotychczasowy zabytkowy kościół św. Heleny (przed erygowaniem parafii służył jako kaplica cmentarna), był nie wystarczający dla wspólnoty liczącej 5-6 tys. wiernych.

24 września 2006 r. - konsekracja nowego kościoła przez biskupa Wiktora Skworca - niejako zwieńczenie ponad 30-letniej pracy duszpasterskiej ks. Jana Pancerza, który niedługo po tym wydarzeniu przeszedł na emeryturę.

1 września 2007 r. - mianowany zostaje nowy proboszcz - ks. Stanisław Michalik.

15 lutego 2009 r. - na rzecz nowopowstałej parafii św. Stanisława Kostki w Niskowej odłączona zostaje mała część Chełmca (fragment przysiółka Gaj oraz ul. Graniczną i część ul. Łącznej).

1 września 2009 - utworzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej mieszczącej się w punkcie katechetycznym.