W numerze m.in.

  • Bierzmowany - rycerz Chrystusa i Jego Królestwa
  • Przygotowanie i kryteria dopuszczenia do sakramentu bierzmowania
  • Warto obrać św. Michała Archanioła za Patrona
  • Wesele w Kanie Galilejskiej 
  • Bóg na ulicach naszego miasta!
  • Bądź widoczny na  drodze!
  • Czyniąc Wszechwiedzącego Wszechobecnym

Pobierz w formacie PDF