1. W związku z przywróceniem ograniczeń ilości wiernych podczas nabożeństw w kościele informujemy, że w naszej parafii w jednej ławce może być najwyżej trzy osoby. W sytuacji gdy już nie będzie wolnych miejsc należy zejść do dolnego kościoła. Wszystkim przychodzącym do kościoła przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa, zachowania bezpiecznej odległości oraz o dezynfekcji rąk. Zachęcamy również do przyjmowania Komunii św. na rękę. Przypominamy, że kapłan udzielający komunii św. na środku kościoła udziela jej wyłącznie na rękę a u pozostałych kapłanów można przyjmować komunię św.
  2. Biskup Tarnowski Andrzej Jeż informuje, że w związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych (1 osoba na 4m2w „strefie żółtej” i 1 osoba na 7m2 w „strefie czerwonej”) ponownie udziela na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania. Tych, którzy z niej skorzystają, gorąco zachęca do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem środków społecznego przekazu, oraz do uczestnictwa w niej w dni powszednie. Pamiętajmy przy tym, o słowach naszego Zbawiciela – „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego […], nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało […], ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”
  3. W tym tygodniu w liturgii obchodzimy: we wtorek wspomnienie św. Jana Kantego a w czwartek św. Jana Pawła II, pap., po Mszy św. będzie błogosławieństwo relikwiami św. Jana Pawła II.
  4. W środę na różaniec i Mszę św. zapraszamy Akcję Katolicką naszej parafii.
  5. W przyszłą niedzielę w naszej parafii będzie mała miejsce organizowana przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy, peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – Patronki Robotników, repliki krzyża nowohuckiego oraz relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Niech to będzie dla nas okazja do modlitwy za ludzi pracy a także o ustanie pandemii.
  6. Spowiedź św. przed uroczystością Wszystkich Świętych w naszej parafii będzie (28, 29 i 30 października) tj. w środę, czwartek i piątek.
  7. Składka z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na wypłacenie należności za wykonane prace przy dachu naszego kościoła. Wszystkim dziękujemy za dotychczas składane ofiary i prosimy o dalsze wsparcie. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na misje oraz za dokonane w ostatnim czasie wpłaty dla parafii na konto parafialne. Bóg zapłać.
  8. Do nabycia jest niedzielna prasa katolicka. Dzisiaj jest: Gość Niedzielny, Niedziela oraz dla młodzieży dwumiesięcznik Miłujcie się. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.