Posługi

Chrystus ustanowił święte znaki - sakramenty - poprzez które udziela nam wciąż na nowo swej łaski. Pomocą w przygotowaniu na ich przyjęcie są sakramentalia.

Chrzest św. dziecka

W naszej parafii sakramentu Chrztu Świętego udzielamy w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 12:30. Chrzest dziecka powinien się odbyć w kościele parafialnym w pierwszych tygodniach po urodzeniu. W niebezpieczeństwie choroby dziecka w innym czasie, po wcześniejszym uzgodnieniu w kancelarii parafialnej. O chrzest dla dziecka proszą Kościół Święty rodzice. Nie mogą ich w tej sprawie wyręczać osoby trzecie, np. krewni lub przyjaciele!

bierzmowanie

„Bierzmowanie jest sakramentem wiary, stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania. Wiara ta wyraża się:

 • w deklaracji przyjęcia sakramentu (wzór deklaracji znajduje się w Dyplomie kandydata do sakramentu bierzmowania),
 • w systematycznym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole i spotkaniach formacyjnych przy parafii zamieszkania,
 • w spełnianiu praktyk religijnych: uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy św.,

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej dziecka to dla całej rodziny szansa na pogłębienie przyjaźni z Bogiem oraz na odnowienie życia zgodnie z zasadami Ewangelii. Jeżeli rodzice i dzieci nie żyją na co dzień mądrością Ewangelii, jeżeli w niedziele i święta nie spotykają się z Bogiem w Eucharystii, to Pierwsza Komunia Święta stanie się jedynie epizodem i miłym wspomnieniem, które powiększy wprawdzie zasób rodzinnych fotografii, ale nie wpłynie na jakość wychowania dziecka ani na sposób jego postępowania.

W naszej parafii możemy skorzystać z tego sakramentu:

 • codziennie przed i podczas Mszy św. porannej i wieczornej;
 • w I czwartek i I piątek miesiąca w godz. 16.00 – 18.30;
 • w niedziele podczas każdej Mszy Świętej;
 • w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych;
 • w sytuacjach wyjątkowych o każdej porze;

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła by się modlili nad nim i namaścili go świętym olejem w Imię Pana. Modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14n).

Kapłana należy wezwać gdy zachodzi poważna choroba, starość lub nagły wypadek. Wezwanie należy zgłosić przez osobiste przyjście na plebanię lub do kancelarii parafialnej. W przypadku nagłej i niespodziewanej śmierci można dzwonić pod numer telefonu:

18 443 04 21 lub 570 723 354.

Istota małżeństwa

Małżeństwo jest to ustanowiony przez Boga Stwórcę naturalny związek mężczyzny i kobiety, polegający na niepodzielnej i dozgonnej wspólnocie ich życia, mający na celu założenie rodziny. Stworzywszy mężczyznę i kobietę, Bóg błogosławił im, mówiąc: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1,28). Celem małżeństwa jest miłość małżeńska, która ze swej natury zmierza do zrodzenia i wychowania dzieci oraz udzielania sobie wzajemnej pomocy we wspólnym życiu.

Pogrzeb katolicki przysługuje wierzącym i praktykującym członkom wspólnoty parafialnej. Rodzina bądź bliscy zmarłego powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej po załatwieniu formalności w zakładzie pogrzebowym i przedstawić:

 • odpis aktu zgonu z USC (do wglądu);
 • dane personalne zmarłego;
 • zaświadczenie o zaopatrzeniu sakramentami świętymi;
 • w przypadku, gdy zmarły nie był naszym parafianinem: pisemna zgoda proboszcza parafii, w której zmarły zamieszkiwał;

Intencje mszalne przyjmujemy:

 • w kancelarii - w godzinach urzędowania
 • w zakrystii - po każdej Mszy św.

Zwykle zamawiamy Msze św. za naszych zmarłych,
Pamiętajmy jednak również o żywych, a więc o naszych bliźnich i o nas samych, prosząc o Msze św. błagalne w intencjach rodziny, bliskich, konkretnych osób lub spraw. Warto także mieć w pamięci, że „kto dziękuje ten dwa razy prosi”, a więc niech nie braknie w składanych intencjach i wdzięczności za otrzymane łaski.

Poświęcenia i błogosławieństwa należą do sakramentaliów. Są to znaki święte, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe, a osiągają je przez modlitwę Kościoła.