Chrzest św. dziecka

W naszej parafii sakramentu Chrztu Świętego udzielamy w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 12:30. Chrzest dziecka powinien się odbyć w kościele parafialnym w pierwszych tygodniach po urodzeniu. W niebezpieczeństwie choroby dziecka w innym czasie, po wcześniejszym uzgodnieniu w kancelarii parafialnej. O chrzest dla dziecka proszą Kościół Święty rodzice. Nie mogą ich w tej sprawie wyręczać osoby trzecie, np. krewni lub przyjaciele!

Na co warto zwrócić uwagę chcąc ochrzcić dziecko:

W odpowiednim czasie, przed planowanym Chrztem, rodzice zgłaszają chęć Chrztu dziecka w kancelarii.
Należy przynieść ze sobą do wglądu Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
Należy podać imię i nazwisko oraz dane personalne rodziców chrzestnych (adres zamieszkania).
Rodzice i chrzestni przygotowują się religijnie na uroczystość Chrztu Świętego dziecka: przystępują do Spowiedzi św., aby w dniu Chrztu dziecka przyjąć Komunię św. (chyba, że rodzice nie mogą z powodu życia w związku niesakramentalnym).

Kto może zostać chrzestnym?

Chrzestnymi dla dziecka mogą być takie osoby, które przyjęły Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami praktykującymi, które swym życiem mogą dać przykład dziecku. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko „od święta”).

Chrzestni spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenia swojego księdza proboszcza, iż mogą pełnić tę funkcję.

Do obrzędu chrztu potrzebna jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatkę matka chrzestna.

Modlitwa zawierzenia

„Chcę dla mego chrześniaka/-czki/ tego,
czego Ty, Panie, chcesz.
Chcę być narzędziem w Twoich rękach.
Wiem, że to dziecko jest Twoją własnością.
Ty je kochasz bardziej niż ja.
Ty chcesz jego dobra bardziej niż ja
i Ty, Boże, troszczysz się o nie bardziej niż ja.
Prowadź je Twoją drogą i spraw, abym moimi decyzjami
nie krzyżował Twoich mądrych planów”.