Skip links

Aktulaności

SZLIF 2024, Parafia św. Heleny, Nowy Sącz, Święta Helena, Dekanat Nowy Sącz, galeria parafii św. Heleny

SZLIF 2024

Po raz drugi Okręgowe Duszpasterstwo Młodzieży „Sącz Boga” oraz stowarzyszenie “Teraz Sącz” zorganizowały “Szlif”, turystyczno-religijne wydarzenie dla młodzieży.

Strona wykorzystuje pliku cookies. Nie zbieramy informacji, niczego nie przekazujemy.