Skip links

Grupa FAUSTINUM

Grupa FAUSTINUM

Informacja ogólna

Apostołowie Bożego Miłosierdzia należący do Stowarzyszenia „Faustinum”, idąc za głosem wewnętrznego powołania, pragną jednoczyć się z Jezusem Miłosiernym. Żyją w duchu orędzia Miłosierdzia, które On sam przekazał światu przez świętą Siostrę Faustynę. Na kartach Pisma Świętego odkrywają oblicze Boga jako Ojca pełnego miłosierdzia oraz czerpią z duchowego dziennika swojej Patronki – św. Siostry Faustyny. Każdego dnia doświadczają tego, że Bóg umiłował ich miłością odwieczną.

Prezes: p. Mieczysław Adamowicz
Opiekun: ks. Sylwester Miciniak
Spotkania: pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 i nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia

„Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”
(św. Augustyn)

W historii Kościoła Bóg ukazywał różne drogi osiągnięcia szczęścia wiecznego poprzez przykład życia wielu świętych. W naszych czasach jedną z tych dróg ukazał także przez św. Siostrę Faustynę. Orędzie Bożego Miłosierdzia przekazane przez nią światu jest adresowane do wszystkich ludzi, wzywa ono do zaufania Bogu i miłości miłosiernej względem bliźnich.

Czym jest Faustinum?

Ci, którzy odkryją w swoim sercu wezwanie do wkroczenia na tę drogę, którą szła św. Siostra Faustyna, włączają się w Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia, do którego należy też Stowarzyszenie „Faustinum”. Istnieje ono od 1996 roku, skupia ok. 16 tys. wolontariuszy i ponad 500 członków z 80 krajów świata. Członkowie „Faustinum” naśladują Miłosiernego Jezusa i za przykładem św. Siostry Faustyny głoszą Boże miłosierdzie poprzez świadectwo życia, czyn, słowo i modlitwę. Praktykują nowe formy kultu Bożego Miłosierdzia, jakie Bóg przekazał nam przez św. Siostrę Faustynę, czyli: czczą Obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie, obchodzą Święto Miłosierdzia, odmawiają Koronkę do Bożego Miłosierdzia i modlą się w Godzinie Miłosierdzia.

Czym jest apostolat?

Wszyscy apostołowie Bożego Miłosierdzia, niezależnie od tego, czy są wolon-tariuszami czy członkami, podejmują wezwanie do prowadzenia pogłębionego życia wewnętrznego. Troszczą się o rozwój osobistej więzi z Bogiem. Starają się spotykać z Jezusem Miłosiernym obecnym w Słowie Bożym, a także w sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii. Dbają o codzienną indywidualną modlitwę. W ten sposób prawda o miłosierdziu Boga dociera nie tyle do ich umysłów, co nade wszystko do ich serc. Sprawy Kościoła i świata zawierzają Maryi, Matce Miłosierdzia, poprzez modlitwę różańcową.

W sposób szczególny zaangażowani są w zadanie wypraszania Miłosierdzia Bożego dla całego świata, korzystając z darów, jakie Bóg przekazał nam przez św. Siostrę Faustynę: Święta Bożego Miłosierdzia, koronki do Bożego Miłosierdzia i modlitwy w Godzinie Miłosierdzia.

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Strona wykorzystuje pliku cookies. Nie zbieramy informacji, niczego nie przekazujemy.