Skip links

Radosne Serca

Informacja ogólna

Wspólnota Radosne Serca gromadzi osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz wolontariuszy. Wśród naszych podopiecznych chorych na: dziecięce porażenie mózgowe, autyzm, zespół Downa, porażenie czterokończynowe, ślepota, są głównie osoby niepełnosprawne wymagające stałej opieki – osoby dorosłe, które już ukończyły szkoły, warsztaty. Spotykamy się już od 25 lat w salkach Punktu Katechetycznego naszej parafii. Wszystkich chętnych do włączenia się w naszą Wspólnotę serdecznie zapraszamy!

Prezes: p. Katarzyna Wilk

Opiekun: ks. Krzysztof Świerczek

Spotkania w co drugą środę o godz. 16:30

Czym jest wspólnota Radosne Serca?

Wspólnota Radosne Serca powstała w  1989r., z inicjatywy Pani Teresy Ruchałowskiej.

Do Wspólnoty należą osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz wolontariusze. Wśród naszych podopiecznych chorych na: dziecięce porażenie mózgowe, autyzm, zespół Downa, porażenie czterokończynowe, ślepota, są głównie osoby niepełnosprawne wymagające stałej opieki – osoby dorosłe, które już ukończyły szkoły, warsztaty.

Spotykamy się  już od 25 lat w salkach Punktu Katechetycznego naszej parafii. Oprócz regularnych spotkań organizujemy także Mikołajki, Andrzejki, Wigilię a uwieńczeniem rocznej pracy Wspólnoty jest wakacyjna oaza połączona z turnusem rehabilitacyjnym . Od kilku lat organizujemy także kiermasze świąteczne, na których można nabyć ozdoby świąteczne, robione własnoręcznie przez osoby z naszej Wspólnoty. W listopadzie 2014 r. zorganizowaliśmy także charytatywny koncert „Folklor prosto z serca”, z którego datki przeznaczone zostały na zorganizowanie oazy dla naszych podopiecznych. Angażujemy się także w festyn parafialny, na którym zapewniamy rozrywkę dla najmłodszych uczestników festynu.

Założenia i cele statutowe

1 lipca 2011r. otrzymaliśmy status Stowarzyszenia. Głównymi celami i założeniami Stowarzyszenia są:

  • Wspieranie wspólnego dobra –  wszystkie środki finansowe organizacji są przeznaczone na realizację celów statutowych. Nikt z członków Stowarzyszenia nie otrzymuje wynagrodzenia, wszyscy działamy jako wolontariusze.
  • Działalność na rzecz poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
  • Wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz udzielanie im oraz ich rodzinom kompleksowego wsparcia we wszystkich aspektach życia.
  • Zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, propagowanie zasad tolerancji wobec tych osób.
  • Upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.
  • Podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym.
  • Wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
  • Wspieranie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.
  • Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
  • Ochrona i promocja zdrowia.

Wszystkich chętnych do włączenia się w naszą Wspólnotę serdecznie zapraszamy!

Artykuł wolontariuszki Doroty Być dla innych

Mała galeria z Oazy Radosnych Serc 2023

Strona wykorzystuje pliku cookies. Nie zbieramy informacji, niczego nie przekazujemy.