Skip links

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Informacja ogólna

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rodziny, a w szczególności wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu życia małżeńskiego i rodzinnego oraz formowanie postawy apostolskiej zgodnie z zasadami Ewangelii, wyrażonymi w nauczaniu Kościoła Katolickiego.

Prezes: p. Dorota Jastrzębska
Opiekun: ks. Stanisław Michalik
Spotkania: II środa miesiąca po Mszy Świętej o godz. 18.00

Do zadań Stowarzyszenia należy: pomoc w kształtowaniu rodziny jako wspolnoty życia i miłości, troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny, troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia oraz o właściwe warunki jego rozwoju, praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

Parafia p.w. Św. Heleny w Nowym Sączu

Struktura organizacyjna i członkowie

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej aktywności członków, zorganizowanych w oddziały parafialne. Członkami SRK mogą być osoby pełnoletnie wyznania rzymsko–katolickiego akceptujące naukę Kościoła, a w szczególności jego naukę o małżeństwie i rodzinie. Obecnie są 53 oddziały parafialne, w których zrzeszonych jest ok. 950 członków, którzy identyfikują się z założeniami zawartymi w statucie stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich prowadzi swoją działalność w łączności z hierarchią kościelną. Asystent Kościelny zapewnia łączność z władzą kościelną oraz czuwa, by działalność Stowarzyszenia była zgodna z nauką Kościoła Katolickiego. Formacja duchowa w Stowarzyszeniu odbywa się w oparciu o przygotowane w tym celu programy formacyjne.

Cele, zadania i realizacja

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rodziny, a w szczególności wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu życia małżeńskiego i rodzinnego oraz formowanie postawy apostolskiej zgodnie z zasadami Ewangelii, wyrażonymi w nauczaniu Kościoła Katolickiego.

Do zadań Stowarzyszenia należy:

 • pomoc w kształtowaniu rodziny jako wspolnoty życia i miłości,
 • troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny,
 • troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia oraz o właściwe warunki jego rozwoju,
 • praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży,
 • podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. przez:

 • budowanie wspolnoty rodzin. Człowiek potrzebuje odnalezienia swojego miejsca w szerszej niż rodzina społeczności. Takim miejscem stała się wspólnota stowarzyszenia rodzin.
 • formację religijną. We wspólnocie małżeństwa i rodziny umacniają się w wierze i pomagają sobie w prowadzeniu życia inspirowanego Ewangelią.
 • działania charytatywne. „Człowiek w potrzebie” to hasło zawsze wyzwala zaangażowanie i chęć niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują.
 • działania wychowawcze. Stowarzyszenie prowadzi 5 świetlice dla dzieci i młodzieży; opieka, kanapka, pomoc w odrabianiu lekcji, a nade wszystko dar obecności, to codzienność tych placówek.
 • aktywność kulturalną. Organizowane są: sesje, konferencje, konkursy o tematyce rodzinnej. Uczestnictwo w festynach, wycieczkach i  pielgrzymkach służy integracji rodzin.
 • działania społeczne. Kierując się przekonaniem, że powinniśmy wpływać na rzeczywistość społeczną, Stowarzyszenie reaguje na wydarzenia mające destrukcyjny wpływ na rodziny.

Na działalność stowarzyszenia składa się praca Zarządu Głównego i Oddziałów Parafialnych. W oddziałach obywają się comiesięczne spotkania wszystkich członków. Sugerowany schemat spotkań jest następujący:

 • temat formacyjny z udziałem Księdza Asystenta Oddziału,
 • dzielenie się przemyśleniami na omawiany temat,
 • sugestie dotyczące wdrożenia nauczania Kościoła w nasze codzienne życie rodzinne,
 • kształtowanie postawy apostolskiej.

Spotkania te same w sobie są wartością, są okazją do poznawania siebie nawzajem, mają znaczenie integracyjne. Jest to również wyjście poza krąg własnych potrzeb, do drugiego człowieka i rodziny do rodziny. Członkowie Stowarzyszenia biorą czynny udział w życiu parafii, są zaangażowani i często świadczą konkretną pomoc, współpracując z innymi grupami działającymi przy parafii np. Caritas, Akcją Katolicką itp.

Zawsze aktualnym zadaniem dla SRK, jest pogłębianie więzi z Bogiem, bo ona pozwala pełniej zrozumieć siebie, drugiego człowieka i  potrzeby rodzin. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich stara się mieć na uwadze, ciągle aktualne słowa Jana Pawła II „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”.

Strona wykorzystuje pliku cookies. Nie zbieramy informacji, niczego nie przekazujemy.