Skip links

O PARAFII

We are here to answer any question you may have.

Kontakt z parafią

ADRES:

Parafia św. Heleny w Nowym Sączu
Dekanat Nowy Sącz – Zachód
ul. św. Heleny 44
33-300 NOWY SĄCZ

TELEFON:

+48 18 443 04 21

NR KONTA PARAFIALNEGO:

83 8805 0009 0025 8791 2008 0001

Powstanie parafii

Parafia św. Heleny w Nowym Sączu jest parafią rzymsko-katolicką znajdująca się w diecezji tarnowskiej w dekanacie Nowy Sącz Zachód. Na terenie parafii znajdują się dwa kościoły: zabytkowy – św. Heleny oraz św. Krzyża.

1686 – wybudowany zostaje kościół Świętej Heleny w Nowym Sączu – świątynia drewniana o konstrukcji zrębowej z dachem stromym. W końcu XIX wieku powiększona o przedsionek jednonawowy z węższym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie. Wnętrze nakryte stropem płaskim. Ołtarze o cechach późnorenesansowych i barokowych. Cenne obrazy z XVI, XVII i XVIII wieku.

6 grudnia 1980 r. – oficjalne erygowanie parafii przez biskupa Jerzego Ablewicza. Początki wspolnoty sięgają jednak końca lat 70., kiedy z myślą tworzenia parafii w nowej dzielnicy Nowego Sącza – Helena został posłany ks. Jan Pancerz. Został on jej pierwszym proboszczem. Dzięki jego inicjatywie, pomimo wrogości ówczesnych władz, powstał punkt katechetyczny, plebania i nowy kościół pw. św. Krzyża, gdyż dotychczasowy zabytkowy kościół św. Heleny (przed erygowaniem parafii służył jako kaplica cmentarna), był nie wystarczający dla wspolnoty liczącej 5-6 tys. wiernych.

24 września 2006 r. – konsekracja nowego kościoła przez biskupa Wiktora Skworca – niejako zwieńczenie ponad 30-letniej pracy duszpasterskiej ks. Jana Pancerza, który niedługo po tym wydarzeniu przeszedł na emeryturę.

1 września 2007 r. – mianowany zostaje nowy proboszcz – ks. Stanisław Michalik.

15 lutego 2009 r. – na rzecz nowopowstałej parafii św. Stanisława Kostki w Niskowej odłączona zostaje mała część Chełmca (fragment przysiółka Gaj oraz ul. Graniczną i część ul. Łącznej).

1 września 2009 – utworzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej mieszczącej się w punkcie katechetycznym.

Strona wykorzystuje pliku cookies. Nie zbieramy informacji, niczego nie przekazujemy.