Skip links

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka

Informacja ogólna

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928. Choć jako nazwa pojawia się już wcześniej w motu proprio Piusa X z roku 1903. Ten sam papież określił charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI przedstawiając główne założenia stowarzyszenia w encyklice „Ubi arcano”’ w roku 1922. Ten sam papież w encyklice „Divini Redemptoris”’ wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła. Od tego czasu Akcja Katolicka rozwijała się jako stowarzyszenie katolików świeckich w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.

Prezes: p. Bogusława Pietrzak
Opiekun: ks. Tomasz Szura
Spotkania: 3-cia środa miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00

Oddział Akcji Katolickiej
w parafii pw. Świętej Heleny w Nowym Sączu

Za oficjalną datę jej reaktywacji uznano dzień 27 wrzesień 2001r. Pod taką datą odnotowano powstanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (POAK) – dekretem Diecezjalnego Instytutu AK, taką też datą opatrzono legitymacje szesnastu członków, którzy do POAK wówczas przystąpili. Biskup Tarnowski Wiktor Skworc, mianował prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej pana Ignacego Bastę. Obecnie tę funkcję sprawuje p. Bogusława Pietrzak.

Na spotkaniach prowadzona jest praca formacyjna oparta częściowo na materiałach przesłanych przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej bądź innych w zależności od bieżących problemów.

Spotkania Klubu Seniora działającego przy AK odbywają się w czwartki o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.

Coroczne akcje w których uczestniczymy wraz z innymi POAK, to:

 • krajowy Kongres AK
 • spotkania prezesów i członków AK (sprawozdania, plany na następny rok)
 • rekolekcje wielkopostne – Ciężkowice i adwentowe – Nowy Sącz
 • pielgrzymki diecezjalne i zagraniczne (Włochy, Ukraina)
 • Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
 • ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę, gdzie spotykamy się z krajowym asystentem AK
 • udział w Wielkim Odpuście Tuchowskim
 • z inicjatywy AK koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata
 • święto patronalne Akcji Katolickiej – katedra w Tarnowie
 • spotkanie opłatkowe
 • majówka przy kapliczce na ul. Starowiejskiej
 • spotkania z kulturą chrześcijańską
 • współorganizacja Dnia Papieskiego
 • udział w akcjach „W niedziele nie kupuję”, „W obronie życia poczętego”
 • spotkania modlitewno-edukacyjne – Gródek n/D
 • audycje i różaniec na antenie RDN Małopolska
 • dzień formacji misyjnej Czchów
 • Festyn rodzinny (stoisko Akcji Katolickiej) przy naszej parafii
 • współpraca z Stowarzyszeniem „Radosne serca”
 • Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny
 • Droga Krzyżowa, różaniec odmawiany w naszej parafii

W swojej działalności pamiętamy o słowach Ojca Św. Jana Pawła II który postrzega AK jako stowarzyszenie w którym świeccy starają się w łączności z biskupami i kapłanami służyć wiernie i aktywnie rozwojowi całej chrześcijańskiej wspolnoty i ożywianiu duchem wszystkich dziedzin życia (Christifideles laici). Akcja Katolicka jest rzecznikiem uniwersalnych zasad moralnych i etycznych, które służą dobru Kościoła, narodu i państwa zachowując przy tym apolityczność. AK przygotowuje też katolików świeckich do udziału w życiu publicznym.

Słowa uznania i wdzięczności kierujemy do księży asystentów: śp. ks. prałata Jana Pancerza, ks. Adama Kumorka, Pawła Kurzei i Bernarda Budacza za duchową opiekę, życzliwość, serdeczność i umacnianie współpracy z grupami i stowarzyszeniami parafialnymi.

Zapraszamy do współpracy z naszą wspólnotą.

Nasze przedsięwzięcia:

Klub Seniora (marzec 2019)
Peregrynacja relikwii św. o. Pio (marzec-maj 2019)
Śpiew pieśni patriotycznych (listopad 2019)

Zamyślenie adwentowe

ADWENT – to czas oczekiwania,
Czas na zadumę, na zastanowienie.
Niedługo wszyscy będą witać Pana
a jak się czuje twoja dusza, jak twoje sumienie?

Życie czasem jest takie puste i szare
Jeszcze tak wiele masz do nadrobienia
Gnębią cię sprawy nowe i gnębią te stare,
Przeszłość przypomina jaka jest tego cena!

Kiedy zrobisz porządek w swej duszy?
Usuniesz nienawiść, gniew i spustoszenie
Kiedy los matki i ojca i sąsiada cię wzruszy –
I podasz rękę, prosząc ich o przebaczenie

Na radość i na miłość wigilijny stół czeka,
To one otwierają nam serca i otwierają oczy.
Cierpliwość, dobroć, pokora – najlepsze dla człowieka
Niech nic nas już nie dzieli lecz wszystko jednoczy!!

POAK Bogusława

Strona wykorzystuje pliku cookies. Nie zbieramy informacji, niczego nie przekazujemy.