Skip links

LSO – Lektorzy

Liturgiczna Służba Ołtarza

Lektorzy

Informacja ogólna

Wykonywanie czytań z Pisma świętego jest czynnością niezwykłej wagi, do której Kościół święty odnosi się z wielką powagą, szacunkiem i odpowiedzialnością. Czytanie słowa Bożego powinno być wykonywane z wielkim szacunkiem. Lektora powinno cechować poczucie odpowiedzialności za powierzoną mu funkcję. Z teologicznego punktu widzenia uczestniczy on w misji Jezusa Chrystusa wypełniając nakaz misyjny: “Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt. 28,19). Dlatego powinni być wybierani do tej posługi szczególnie ci, których życie jest przepojone głęboką wiarą, a punktem centralnym i celem jest tylko Jezus Chrystus. Każdy lektor poza tym musi za każdym razem solidnie przygotować się do spełnienia swojej funkcji.

Opiekun: ks. Tomasz Szura
Spotkanie: sobota godz. 9.00

Zadania lektora

Wszyscy wierni, zgodnie z własną pozycją, winni starać się prowadzić życie święte, przyczyniać się do wzrostu Kościoła i ustawicznie wspierać jego świętość”. (Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 210)

Pięć przykazań lektora:

 1. poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego,
 2. starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań,
 3. dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka,
 4. świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków,
 5. jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

 

Do zadań lektora należy:

 • wierna służba Słowu Bożemu;
 • angażowanie się w sprawy Kościoła;
 • współpraca w dziele apostolstwa;
 • wykonywanie w zgromadzeniu liturgicznym czytań biblijnych (wszystkich prócz Ewagelii);
 • zapowiadanie intencji modlitwy powszechnej;

Lektor powinien w sytuacji braku ministrantów odpowiednich stopni zatroszczyć się o:

 • przygotowanie ceremonii liturgicznej;
 • wyznaczenie funkcji osobom czynnie uczestniczącym w liturgii;
 • przygotowanie i odczytanie komentarzy;

Zawsze za sprawowaną liturgię bezpośrednio odpowiada kapłan. Lektor jest pierwszym, który bierze współodpowiedzialność i bezpośrednio prowadzi posługę liturgiczną

Modlitwa lektora

Panie, Oto stoję
wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa,
Które mam przekazywać innym.
Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem
i świadkiem Twego Słowa.
Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości,
uczyń mnie swoim narzędziem,
bym mógł nieść Cię ludziom
w sercu, w dłoniach, na wargach. Amen.

Strona wykorzystuje pliku cookies. Nie zbieramy informacji, niczego nie przekazujemy.