Skip links

LSO – Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministranci

Informacja ogólna

W naszej parafii do Liturgicznej Służby Ołtarza należy znaczne grono chłopców.

Opiekun: ks. Tomasz Szura
Spotkania: sobota godz. 9.00

Aspiranci

Przygotowanie aspirantów do posługi liturgicznej odbywa się według następujących etapów:

 • przygotowanie teoretyczne (od września do Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata)
 •  przygotowanie praktyczne (od I niedzieli Adwentu do momentu przyjęcia kandydatów do grona Liturgicznej Służby Ołtarza)

Ministranci

Do głównych zadań ministrantów należą:

 • pomoc w przygotowaniu liturgii (zakrystia),
 • przynoszenie świec, wina, chleba, naczyń liturgicznych do ołtarza,
 • posługa w czasie Mszy Świętej i nabożeństw,
 • bycie przykładem dla ludzi w postawach, gestach, słowach,
 • dawanie znaku dzwonkiem, celem przypomnienia zmiany postawy w czasie liturgii.

Zasady ministranta

 • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce.
 • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Formacja liturgiczna według stopni

Program formacji męskiej służby liturgicznej w Diecezji Tarnowskiej jest adaptacją Krajowego Programu Służby Liturgicznej (KDSL).

Rysuje się on w następujący sposób:

W zakresie szkoły podstawowej:
(1) klasa III – kandydat na ministranta
(2) klasa IV – choralista (ministrant)
(3) klasa V – ministrant światła
(4) klasa VI – ministrant księgi
(5) klasa VII – ministrant ołtarza
(6) klasa VIII – formacja na ministranta słowa Bożego (kurs lektorski)

W zakresie szkoły średniej:
(7) klasa I – ministrant słowa Bożego (promowany lektor)
(8) klasa II – ceremoniarz
(9) klasa III – animator
(10) klasa IV i później – przygotowanie do stałego lektoratu.

Strona wykorzystuje pliku cookies. Nie zbieramy informacji, niczego nie przekazujemy.