Skip links

Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II

Biskup tarnowski Andrzej Jeż powołał Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II. Uniwersytet ten działa w ramach Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, a dyrektorem jego został mianowany ks. dr Jan Bartoszek – asystent kościelny AK Diecezji Tarnowskiej.

Uniwersytet powstał w trosce o upowszechnienie bogatego dorobku myśli i wskazań polskiego Papieża. Dnia 22.10.2017 roku św. Jan Paweł II dzięki staraniom został ogłoszony pierwszorzędnym patronem AK w Polsce. Stało się to dla nas inspiracją by promować nauczanie społeczne. Uniwersytet zorganizował warsztaty nie tylko dla osób z AK ale dla KSM, Szafarzy Komunii św. i wszystkich ruchów i stowarzyszeń kościelnych, Rad Duszpasterskich oraz samorządowców i przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że uda się nam stworzyć szlachetne dzieło, które zwłaszcza w roku 100-ej rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz rozpoczynającego się Synodu może stanowić widoczny wkład w uświadomienie społeczeństwa na temat kwestii społecznych podejmowanych przez Kościół.

Udział w zajęciach jest darmowy. Wykłady odbywać się będą raz w miesiącu w Nowym Sączu – w auli przy Bazylice św. Małgorzaty przy ul. św. Ducha. Z naszej Parafii uczestniczą tylko Członkowie AK – są jeszcze wolne miejsca, więc zapraszamy do zapisania się i do udziału, można się zapisać telefonicznie w Biurze AK w Tarnowie nr tel. 14 631 73 47 lub na najbliższym spotkaniu 13.03.2018 r. o godzinie 17-tej. Serdecznie wszystkich zaprasza Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy naszej Parafii.

Prezes POAK Bogusława Pietrzak.

Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II da Ci możliwości:

  • nabycia odpowiednich argumentów do obrony wiary [poprzez rozum, a nie emocje]
  • zwiększenia poczucia własnej wartości
  • budowania ciekawych relacji
  • zwiększenia rozwoju świadomości w kwestiach społecznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych
  • nabrania zdrowego dystansu do otaczającej rzeczywistości.

Strona wykorzystuje pliku cookies. Nie zbieramy informacji, niczego nie przekazujemy.