Skip links

Duchowa Adopcja

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, które jest również Dniem Świętości Życia grupa naszych parafian rozpoczęła dzieło Duchowej Adopcji dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone.

Czym jest Duchowa Adopcja?

Pełna poprawna nazwa brzmi: “Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą”. Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia.Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.

Istota Duchowej Adopcji wynika z osobistego: modlitewnego i uczynkowego wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby adoptującej duchowo, wstawiennictwo o pomoc w ratowaniu od zagłady jednego nieznanego, lecz wybranego przez Boga-Dawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka. Trwa przez okres 9 miesięcy.

 

Bóg zapłać wszystkim za podejmowanie tego wspaniałego dzieła modlitwy.

Strona wykorzystuje pliku cookies. Nie zbieramy informacji, niczego nie przekazujemy.